english slovensky

Reverzná verejná súťaž

Zberové vozidlo na smeti

Kód: 2022-RVS-0002
Prebieha vyhodnocovanie