english slovensky

Reverzná podlimitná zákazka

Dodávka IoT zariadení systému SMART CITY pre podporu elektronizácie služieb mesta a občanov.

Kód: 2022-RPL-0003
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Otázka z 29.5.2022 21:50:36
Dobrý deň,
na základe vyhláseného VO "Dodávka IoT zariadení systému SMART CITY pre podporu elektronizácie služieb mesta a občanov." uverejneným vo Vestníku č. 119/2022 - 20.05.2022, by sme Vás chceli požiadať o vysvetlenie položených otázok.
V prílohe B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY -1.časť Názov zákazky: Imisné stanice v Požiadavkách na rozsah, presnosť merania a prevádzkové podmienky, ste neuviedli presný popis požiadavky na veličinu HLUK , ktorý musí dodané zariadenie schopné merať. Prosím Vás o presnú špecifikáciu funkcionality merania hluku. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď z 31.5.2022 8:07:18
Verejný obstarávateľ poskytuje odpoveď na doručenú otázku v znení : "Požadujeme meranie decibelov v reálnom čase v intervale hodnôt 30 dB - 130 dB".