english slovensky

Všetky zákazky

Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
evaluated Zákazka s nízkou hodnotou Vypracovanie projektovej dokumentácie pre : Revitalizácia lokality Hrádok - I. etapa 56 033,33 € 22.11.2022 o 10:00 hod.
evaluated Zákazka s nízkou hodnotou Vypracovanie projektovej dokumentácie pre: Cyklistický chodník Hollého – Okružná - Štefániková 28 600,00 € 2.12.2022 o 10:00 hod.
evaluated Reverzná verejná súťaž Dodávka potravín. 305 000,00 € 15.12.2022 o 10:00 hod.