english slovensky

Všetky zákazky

Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Obnova historického parku v Michalovciach - KERTA Sztárayovcov 570 886,69 € 22.2.2021 o 13:00 hod.
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Michalovce - modernizácia mestskej plavárne 3 435 284,34 € 19.3.2021 o 13:00 hod.
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Uzavretie a rekultivácia skládka Žabany - II. etapa 688 260,56 € 14.4.2021 o 13:00 hod.
evaluation Reverzná podlimitná zákazka Michalovce - Kostolné námestie - I. etapa 1 281 570,41 € 5.11.2021 o 13:00 hod.
evaluation Reverzná podlimitná zákazka Dodávka cloudového systému SMART CITY pre podporu elektronizácie služieb mesta a občanov. 212 256,00 € 11.1.2022 o 11:00 hod.