english slovensky

Všetky zákazky

Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Obnova historického parku v Michalovciach - KERTA Sztárayovcov 570 886,69 € 22.2.2021 o 13:00 hod.
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Michalovce - modernizácia mestskej plavárne 3 435 284,34 € 19.3.2021 o 13:00 hod.
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Uzavretie a rekultivácia skládka Žabany - II. etapa 688 260,56 € 14.4.2021 o 13:00 hod.
evaluated Reverzná podlimitná zákazka Michalovce - Kostolné námestie - I. etapa 1 281 570,41 € 5.11.2021 o 13:00 hod.
evaluation Reverzná podlimitná zákazka Dodávka cloudového systému SMART CITY pre podporu elektronizácie služieb mesta a občanov. 212 256,00 € 11.1.2022 o 11:00 hod.
closed Reverzná verejná súťaž Prepravné zariadenia, mechanizmy a stroje s využitím na BRKO. 1 091 598,93 € 2.3.2022 o 11:00 hod.
canceled Reverzná podlimitná zákazka Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ Michalovce 998 967,78 € 29.4.2022 o 11:00 hod.
evaluated Reverzná podlimitná zákazka Dodávka IoT zariadení systému SMART CITY pre podporu elektronizácie služieb mesta a občanov. 188 800,10 € 6.6.2022 o 10:00 hod.
evaluation Reverzná verejná súťaž Zberové vozidlo na smeti 90 739,05 € 9.8.2022 o 10:00 hod.
evaluated Reverzná verejná súťaž Mobilná umývačka kontajnerov 168 600,00 € 16.8.2022 o 10:00 hod.
canceled Zákazka s nízkou hodnotou Michalovce - výdajné automaty na pitnú vodu na Mlynskej ulici 55 803,01 € 7.9.2022 o 11:00 hod.
evaluated Zákazka s nízkou hodnotou Michalovce - výdajné automaty na pitnú vodu na Mlynskej ulici 55 803,01 € 19.9.2022 o 10:00 hod.
closed Zákazka s nízkou hodnotou Michalovce Kotolňa č. 4- PK4 Jilemnického 716 – Úprava ohrevu vody 19 920,01 € 8.11.2022 o 11:00 hod.
evaluated Zákazka s nízkou hodnotou Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Re-use centrum, zberný dvor, Lastomírska ul. Michalovce 67 700,25 € 16.11.2022 o 11:00 hod.
evaluation Zákazka s nízkou hodnotou Vypracovanie projektovej dokumentácie - Doplnenie chladiaceho kompresora ZŠ Michalovce 4 200,00 € 21.11.2022 o 11:00 hod.