english slovensky
  • Reverzná podlimitná zákazka

    Dodávka IoT zariadení systému SMART CITY pre podporu elektronizácie služieb mesta a občanov.

    Predkladanie ponúk (najneskôr) 6.6.2022, 10:00 hod.
    ostáva (10 dní)

Aktuálne zákazky

Reverzná podlimitná zákazka (1)

Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
Dodávka IoT zariadení systému SMART CITY pre podporu elektronizácie služieb mesta a občanov. 188 800,10 € 6.6.2022 10:00 (10 dní)