english slovensky
  • Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

    Michalovce - modernizácia mestskej plavárne

    Termín predkladania ponúk 8.3.2021, 13:00 hod.
    ostáva (8 dní)

Aktuálne zákazky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (1)

Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
Michalovce - modernizácia mestskej plavárne 3 435 284,34 € 8.3.2021 13:00 (8 dní)