english slovensky
  • Reverzná podlimitná zákazka

    Dodávka cloudového systému SMART CITY pre podporu elektronizácie služieb mesta a občanov.

    Predkladanie ponúk (najneskôr) 10.12.2021, 13:00 hod.
    ostáva (11 dní)

Aktuálne zákazky

Reverzná podlimitná zákazka (1)

Zákazka Predpokladaná hodnota Predkladanie ponúk (najneskôr)
Dodávka cloudového systému SMART CITY pre podporu elektronizácie služieb mesta a občanov. 212 256,00 € 10.12.2021 13:00 (11 dní)